Ny systembruker

Opprette brukerkonto

Her oppgir du de systembrukere som skal administrere arbeidsplasser i Infobric Ease. Trykk på "Legg til" for å legge til en systembruker i bestillingen. Legg merke til at Infobric kun skaper brukerkonto. Rettigheter til en arbeidsplass gis av Plassadministratør. Veiledning for dette finner du på vår Kundeservice nettside.

Tildele adminstratørrettigheter

Brukeradministratør for et selskap kan her gi Infobric instruksjon om å gi systembrukere administratørrettigheter til en systemklient. Som Brukeradministratør har du en viktig rolle ifm å styre adgangen til personopplysninger for brukere av systemklienten. Det er derfor viktig å kjenne til hvilke regler og rutiner som gjelder for å gi nye brukere rettigheter i tjenesten. De regler som skal gjelde bestemmes av selskapet som er behandlingsansvarlig for behandlingen som skjer i Infobric Ease. Kontakt Systemforvalter eller den person som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger i selskapet for informasjon om hvilke rutiner som gjelder. Rettighetsroller for systembrukere

Fjern brukerkonto

Brukeradministratør for et selskap kan be Infobric om at fjerne systembrukere.

Systembrukere

Ingen systembrukere er lagt til
Anmerkninger

Er det noe du vil dele med oss?

Informasjon om deg